Dump of STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)

STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)
id Romanian (Neutral) English (United States)
1024 "Echo este %1\n" "Echo is %1\n"
1025 "Verify este %1\n" "Verify is %1\n"
1026 "Verify trebuie să fie ON sau OFF\n" "Verify must be ON or OFF\n"
1027 "Eroare de parametri\n" "Parameter error\n"
1028 "Numărul de serie al volumului este %1!04x!-%2!04x!\n
\n"
"Volume Serial Number is %1!04x!-%2!04x!\n
\n"
1029 "Etichetă pentru volum (11 caractere, <Enter> pentru nici una)?" "Volume label (11 characters, <Enter> for none)?"
1030 "PATH negăsită\n" "PATH not found\n"
1031 "Apăsați orice tastă pentru a continua... " "Press any key to continue... "
1032 "Linia de comandă Wine" "Wine Command Prompt"
1033 "Microsoft Windows %1!S!\n" "Microsoft Windows %1!S!\n"
1034 "Mai mult? " "More? "
1035 "Șirul introdus este prea lung.\n" "The input line is too long.\n"
1036 "Volumul în unitatea %1!c! este %2\n" "Volume in drive %1!c! is %2\n"
1037 "Volumul în unitatea %1!c! nu are etichetă.\n" "Volume in drive %1!c! has no label.\n"
1038 " (Da|Nu)" " (Yes|No)"
1039 " (Da|Nu|Toate)" " (Yes|No|All)"