Dump of STRINGTABLE #2 (strings 16..31)

STRINGTABLE #2 (strings 16..31)
Compare with English (United States) >>
16 "MD <nume> este versiunea scurtă pentru MKDIR. MD creează un subdosar.\n"
17 "MKDIR <nume> creează un subdosar.\n"
18 "MOVE deplasează un fișier sau un dosar în alt loc din sistemul de fișiere.\n
\n
Dacă elementul mutat este un dosar, atunci toate fișierele și subdosarele\n
de sub el vor fi mutate și ele.\n
\n
MOVE eșuează dacă locația veche și cea nouă se află în directoare DOS\n
diferite.\n"
19 "PATH afișează sau schimbă calea de căutare pentru cmd.\n
\n
Dacă se introduce PATH, se va afișa configurația curentă pentru PATH\n
(inițial, este valoarea dată în registru). Pentru a o modifica, adăugați\n
noua valoare după comanda PATH.\n
\n
PATH se poate modifica și utilizând variabila de mediu PATH, de exemplu:\n
PATH %PATH%;c:\temp\n"
20 "PAUSE afișează un mesaj pe ecran și așteaptă ca utilizatorul să apese o tastă.\n
\n
Este util mai ales în fișierele batch, pentru a permite utilizatorului să\n
citească rezultatul unei comenzi anterioare, înainte de a dispărea de pe\n
ecran.\n"
21 "PROMPT configurează prompterul pentru linia de comandă.\n
\n
Șirul care urmează după comanda PROMPT (și spațiul imediat următor) apare\n
la începutul liniei când cmd așteaptă introducerea de date.\n
\n
Următoarele șiruri de caractere au semnificație specială:\n
\n
$$ Semnul dolar $_ Salt de rând $b Bara verticală (|)\n
$d Data curentă $e Escape $g Semnul >\n
$l Semnul < $n Unitatea curenta $p Calea curentă\n
$q Semnul egal $t Ora curentă $v Versiunea de cmd\n
\n
Rețineți că, dacă introduceți comanda PROMPT fără un șir, se va restabili\n
la valoarea implicită, care este dosarul curent (care include litera\n
unității curente) urmat de semnul mai mare ca (>).\n
(ca o comandă PROMPT $p$g).\n
\n
Și prompterul poate fi modificat schimbând variabila de mediu PROMPT,\n
astfel încât comanda „SET PROMPT=text” are același efect ca și\n
„PROMPT text”.\n"
22 "O linie de comandă începând cu REM (urmat de spațiu) nu realizează nici o\n
acțiune și de aceea poate fi utilizată ca un comentariu într-un fișier\n
batch.\n"
23 "REN <fișier> este versiunea scurtă pentru RENAME. REN redenumește fișierul.\n"
24 "RENAME <fișier> redenumește fișierul.\n"
25 "RD <dosar> este versiunea scurtă pentru RMDIR. RMDIR șterge dosarul .\n"
26 "RMDIR <dosar> șterge dosarul.\n"
27 "SET afișează sau schimbă variabilele de mediu ale cmd.\n
\n
SET fără parametri afișează variabilele de mediu curente.\n
\n
Pentru a crea sau modifica o variabilă de mediu, sintaxa este:\n
\n
SET <variabilă>=<valoare>\n
\n
unde <variabilă> și <valoare> sunt șiruri de caractere. Nu trebuie să\n
existe nici un spațiu înainte de semnul egal și nici în numele variabilei.\n
\n
În Wine, mediul sistemului de operare de bază este inclus în mediul Win32,\n
astfel că vor fi, în general, mult mai multe valori decât într-o\n
implementare Win32 nativă. Rețineți că nu poate fi modificat mediul\n
sistemului de operare din cmd.\n"
28 "SHIFT se utilizează într-un fișier batch pentru a elimina primul parametru\n
din listă; astfel, parametrul 2 devine parametrul 1 și așa mai departe.\n
Nu are efect dacă este apelat din linia de comandă.\n"
29 "Start a program, or open a document in the program normally used for files\n
with that suffix.\n
Usage:\n
start [options] program_filename [...]\n
start [options] document_filename\n
\n
Options:\n
"title" Specifies the title of the child windows.\n
/d directory Start the program in the specified directory.\n
/b Don't create a new console for the program.\n
/i Start the program with fresh environment variables.\n
/min Start the program minimized.\n
/max Start the program maximized.\n
/low Start the program in the idle priority class.\n
/normal Start the program in the normal priority class.\n
/high Start the program in the high priority class.\n
/realtime Start the program in the realtime priority class.\n
/abovenormal Start the program in the abovenormal priority class.\n
/belownormal Start the program in the belownormal priority class.\n
/node n Start the program on the specified NUMA node.\n
/affinity mask Start the program with the specified affinity mask.\n
/wait Wait for the started program to finish, then exit with its\n
exit code.\n
/unix Use a Unix filename and start the file like Windows\n
Explorer.\n
/ProgIDOpen Open a document using the specified progID.\n
/? Display this help and exit.\n"
30 "TIME afișează sau schimbă ora sistemului.\n"
31 "TITLE [șir] definește titlul pentru fereastra cmd.\n"