Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 "CALL <numefișierbatch> se utilizează într-un fișier batch pentru a executa\n
comenzi dintr-un alt fișier batch. Când se închide fișierul batch,\n
controlul revine la fișierul care l-a apelat. Comanda CALL poate furniza\n
parametri pentru procedura apelată.\n
\n
Modificările la dosarul curent, variabilele de mediu etc. efectuate\n
într-o procedură apelată se reflectă asupra apelantului.\n"
1 "CD <dosar> este versiunea scurtă pentru CHDIR. CD schimbă dosarul\n
implict curent.\n"
2 "CHDIR <dosar> schimbă dosarul implicit curent.\n"
3 "CLS golește ecranul consolei.\n"
4 "COPY <fișier> copiază un fișier.\n"
5 "CTTY schimbă dispozitivul de intrare/ieșire.\n"
6 "DATE afișează sau schimbă data sistemului.\n"
7 "DEL <fișier> șterge un fișier sau un set de fișiere.\n"
8 "DIR afișează conținutul unui dosar.\n"
9 "ECHO <șir> afișează <șir> pe dispozitivul terminal curent.\n
\n
ECHO ON determină afișarea tuturor comenzilor succesive dintr-un fișier\n
batch pe terminal înainte de a fi executate.\n
\n
ECHO OFF anulează efectului unui ECHO ON anterior (ECHO este OFF în mod\n
implicit). Se poate împiedica afișarea comenzii ECHO OFF dacă este\n
precedată de semnul @.\n"
10 "ERASE <fișier> șterge un fișier sau un set de fișiere.\n"
11 "Comanda FOR se utilizează pentru a executa o comandă pentru fiecare set de\n
fișiere.\n
\n
Sintaxă: FOR %variabilă IN (set) DO comandă\n
\n
Simbolul % trebuie dublat când se folosește FOR într-un fișier batch.\n"
12 "Comanda GOTO transferă execuția la o altă comandă dintr-un fișier batch.\n
\n
Eticheta vizată de GOTO poate avea maxim 255 de caractere dar nu poate\n
include spații (spre deosebire de alte sisteme de operare). Dacă există\n
două sau mai multe etichete identice într-un fișier batch, va fi executată\n
exclusiv prima. Încercarea GOTO spre o etichetă inexistentă va termina\n
execuția fișierului batch.\n
\n
GOTO nu are efect când se utilizează interactiv.\n"
13 "HELP <comandă> arată un scurt ajutor pentru <comandă>\n
HELP fără nici un parametru enumerează toate comenzile integrate în cmd.\n"
14 "IF este utilizat pentru a executa o comandă în mod condiționat.\n
\n
Sintaxă: IF [NOT] EXIST numefișier comandă\n
IF [NOT] șir1==șir2 comandă\n
IF [NOT] ERRORLEVEL număr comandă\n
\n
În a doua formă a comenzii, șir1 și șir2 trebuie să fie între ghilimele\n
duble. Comparația este insensibilă la majuscule.\n"
15 "LABEL se utilizează pentru a stabili eticheta volumului unui disc.\n
\n
Sintaxă: LABEL [unitate:]\n
Comanda vă va solicita noua etichetă de volum pentru unitatea dată.\n
Puteți afișa eticheta de volum a discului cu comanda VOL.\n"