Dump of STRINGTABLE #3 (strings 32..47)

STRINGTABLE #3 (strings 32..47)
<< Hide compare with English (United States)
id Romanian (Neutral) English (United States)
32 "Formatul specificat nu este suportat sau nu poate fi interpretat. Utilizați funcția Capabilities pentru a determina formatele suportate." "The specified format is not supported or cannot be translated. Use the Capabilities function to determine the supported formats."
33 "Nu se poate realiza această operațiune în timp ce se redau datele media. Resetați dispozitivul sau așteptați finalizarea redării." "Cannot perform this operation while media data is still playing. Reset the device, or wait until the data is finished playing."
34 "Antetul wave nu a fost pregătit. Utilizați funcția Prepare pentru a pregăti antetul, apoi încercați din nou." "The wave header was not prepared. Use the Prepare function to prepare the header, and then try again."
35 "Nu se poate deschide dispozitivul fără utilizarea fanionului WAVE_ALLOWSYNC. Utilizați fanionul și apoi încercați din nou." "Cannot open the device without using the WAVE_ALLOWSYNC flag. Use the flag, and then try again."
36 empty empty
37 empty empty
38 empty empty
39 empty empty
40 empty empty
41 empty empty
42 empty empty
43 empty empty
44 empty empty
45 empty empty
46 empty empty
47 empty empty