Dump of STRINGTABLE #19 (strings 288..303)

STRINGTABLE #19 (strings 288..303)
<< Hide compare with English (United States)
id Romanian (Neutral) English (United States)
288 "Dispozitivul specificat este în curs de închidere. Așteptați câteva secunde, apoi încercați din nou." "The specified device is now being closed. Wait a few seconds, and then try again."
289 "Aliasul specificat este deja utilizat de către această aplicație. Utilizați un alias unic." "The specified alias is already being used in this application. Use a unique alias."
290 "Parametrul specificat nu este valid pentru această comandă." "The specified parameter is invalid for this command."
291 "Driverul dispozitivului este deja utilizat. Pentru a-l partaja, utilizați parametrul „partajabil” pentru fiecare comandă „deschide”." "The device driver is already in use. To share it, use the 'shareable' parameter with each 'open' command."
292 "Comanda specificată necesită un alias, fișier, driver sau nume de dispozitiv. Furnizați unul." "The specified command requires an alias, file, driver, or device name. Please supply one."
293 "Valoarea specificată pentru formatul orei nu este validă. Consultați documentația MCI pentru formatele valide." "The specified value for the time format is invalid. Refer to the MCI documentation for valid formats."
294 "Din valoarea parametrului lipsesc ghilimelele duble de închidere. Furnizați-le." "A closing double-quotation mark is missing from the parameter value. Please supply one."
295 "Un parametru sau o valoare a fost specificat(ă) de două ori. Specificați-l(o) o singură dată." "A parameter or value was specified twice. Only specify it once."
296 "Fișierul specificat nu poate fi redat pe dispozitivul MCI specificat. Fișierul poate fi corupt sau într-un format incorect." "The specified file cannot be played on the specified MCI device. The file may be corrupt, or not in the correct format."
297 "Un parametru de bloc nul a fost pasat la MCI." "A null parameter block was passed to MCI."
298 "Nu se poate salva un fișier nedenumit. Specificați un nume de fișier." "Cannot save an unnamed file. Supply a filename."
299 "Trebuie să specificați un alias când utilizați parametrul „nou”." "You must specify an alias when using the 'new' parameter."
300 "Nu se poate utiliza fanionul „notificare” pentru dispozitive cu deschidere automată." "Cannot use the 'notify' flag with auto-opened devices."
301 "Nu se poate utiliza un nume de fișier pentru dispozitivul specificat." "Cannot use a filename with the specified device."
302 "Comenzile nu pot fi executate în ordinea specificată. Corectați ordinea comenzilor, apoi încercați din nou." "Cannot carry out the commands in the order specified. Correct the command sequence, and then try again."
303 "Comanda specificată nu se poate executa pe un dispozitiv cu deschidere automată. Așteptați închiderea dispozitivului, apoi încercați din nou." "Cannot carry out the specified command on an auto-opened device. Wait until the device is closed, and then try again."