Dump of STRINGTABLE #17 (strings 256..271)

STRINGTABLE #17 (strings 256..271)
<< Hide compare with English (United States)
id Romanian (Neutral) English (United States)
256 empty empty
257 "ID-ul pentru dispozitivul MCI nu este valid. Utilizați ID-ul primit la deschiderea dispozitivului MCI." "Invalid MCI device ID. Use the ID returned when opening the MCI device."
258 empty empty
259 "Driverul nu poate recunoaște parametrul de comandă specificat." "The driver cannot recognize the specified command parameter."
260 empty empty
261 "Driverul nu poate recunoaște comanda specificată." "The driver cannot recognize the specified command."
262 "Există o problemă la dispozitivul media. Asigurați-vă că acesta funcționează corect sau contactați producătorul său." "There is a problem with your media device. Make sure it is working correctly or contact the device manufacturer."
263 "Dispozitivul specificat nu este deschis sau nu este recunoscut de MCI." "The specified device is not open or is not recognized by MCI."
264 "Memoria disponibilă nu este suficientă pentru această sarcină. Închideți una sau mai multe aplicații pentru a mări memoria disponibilă, apoi încercați din nou." "Not enough memory available for this task. Quit one or more applications to increase available memory, and then try again."
265 "Numele dispozitivului este deja utilizat ca alias de către această aplicație. Utilizați un alias unic." "The device name is already being used as an alias by this application. Use a unique alias."
266 "Există o problemă nedetectabilă la încărcarea driverului pentru dispozitivul specificat." "There is an undetectable problem in loading the specified device driver."
267 "Nu a fost specificată nici o comandă." "No command was specified."
268 "Șirul rezultant era prea mare pentru memoria tampon. Măriți zona de memorie tampon." "The output string was too large to fit in the return buffer. Increase the size of the buffer."
269 "Comanda specificată necesită un parametru șir de caractere. Furnizați unul." "The specified command requires a character-string parameter. Please provide one."
270 "Numărul întreg specificat nu este valid pentru această comandă." "The specified integer is invalid for this command."
271 "Driverul dispozitivului a returnat un tip nevalid de răspuns. Încercați să obțineți un nou driver de la producătorul dispozitivului." "The device driver returned an invalid return type. Check with the device manufacturer about obtaining a new driver."