Dump of STRINGTABLE #17 (strings 256..271)

STRINGTABLE #17 (strings 256..271)
<< Hide compare with English (United States)
id Romanian (Neutral) English (United States)
256 "Acest program este un software liber; îl puteți redistribui și/sau modifica respectând termenii GNU Lesser Public License așa cum este publicată de către Free Software Foundation; fie versiunea 2.1 a Licenței, fie (la alegere) orice versiune mai recentă.\n
\n
Acest program este distribuit cu speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE; nici măcar cu garanția implicită de VANDABILITATE sau POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Consultați GNU Lesser Public License pentru mai multe detalii.\n
\n
Ar fi trebuit să primiți o copie a GNU Lesser Public License împreună cu acest program; dacă nu, scrieți la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
"Wine is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.\n
\n
Wine is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.\n
\n
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with Wine; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
257 "Licența Wine" "Wine License"
258 empty empty
259 empty empty
260 empty empty
261 empty empty
262 empty empty
263 empty empty
264 empty empty
265 empty empty
266 empty empty
267 empty empty
268 empty empty
269 empty empty
270 empty empty
271 empty empty