Dump of DIALOG #1024

DIALOG #1024
id Romanian (Neutral) English (United States)
DIALOG 36, 24, 228, 145 DIALOG 36, 24, 228, 145
STYLE 0x80c800c0 STYLE 0x80c800c0
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Introducere parolă de rețea" CAPTION "Enter Network Password"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Introduceți numele de utilizator și parola:", 1030, 130, 0x50020000, 6, 6, 150, 18, 0x0     CONTROL "Please enter your username and password:", 1030, 130, 0x50020000, 6, 6, 150, 18, 0x0
    CONTROL "Proxy", 65535, 130, 0x50020000, 6, 26, 60, 10, 0x0     CONTROL "Proxy", 65535, 130, 0x50020000, 6, 26, 60, 10, 0x0
    CONTROL "Utilizator", 65535, 130, 0x50020000, 6, 66, 60, 10, 0x0     CONTROL "User", 65535, 130, 0x50020000, 6, 66, 60, 10, 0x0
    CONTROL "Parolă", 65535, 130, 0x50020000, 6, 86, 60, 10, 0x0     CONTROL "Password", 65535, 130, 0x50020000, 6, 86, 60, 10, 0x0
    CONTROL "", 1025, 130, 0x50020000, 70, 26, 150, 14, 0x0     CONTROL "", 1025, 130, 0x50020000, 70, 26, 150, 14, 0x0
    CONTROL "", 1026, 130, 0x50020000, 70, 46, 150, 14, 0x0     CONTROL "", 1026, 130, 0x50020000, 70, 46, 150, 14, 0x0
    CONTROL "", 1027, 129, 0x50810080, 70, 66, 150, 14, 0x0     CONTROL "", 1027, 129, 0x50810080, 70, 66, 150, 14, 0x0
    CONTROL "", 1028, 129, 0x508100a0, 70, 86, 150, 14, 0x0     CONTROL "", 1028, 129, 0x508100a0, 70, 86, 150, 14, 0x0
    CONTROL "&Salvează această parolă (nesigur)", 1029, 128, 0x50030003, 70, 106, 150, 12, 0x0     CONTROL "&Save this password (insecure)", 1029, 128, 0x50030003, 70, 106, 150, 12, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50030001, 114, 126, 50, 14, 0x0     CONTROL "OK", 1, 128, 0x50030001, 114, 126, 50, 14, 0x0
    CONTROL "Renunță", 2, 128, 0x50030000, 170, 126, 50, 14, 0x0     CONTROL "Cancel", 2, 128, 0x50030000, 170, 126, 50, 14, 0x0