Dump of STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)

STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)
id Romanian (Neutral) English (United States)
1072 "Importarea a eșuat." "The import failed."
1073 "Arial" "Arial"
1074 "<Toate>" "<All>"
1075 "<Roluri avansate>" "<Advanced Purposes>"
1076 "Emis pentru" "Issued To"
1077 "Emis de" "Issued By"
1078 "Data de expirare" "Expiration Date"
1079 "Nume uzual" "Friendly Name"
1080 "<Toate>" "<All>"
1081 "<Niciunul>" "<None>"
1082 "Nu veți mai putea decripta sau semna mesaje cu acest certificat.\n
Sigur doriți să eliminați acest certificat?"
"You will no longer be able to decrypt messages with this certificate, or sign messages with it.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1083 "Nu veți mai putea decripta sau semna mesaje cu aceste certificate.\n
Sigur doriți să eliminați aceste certificate?"
"You will no longer be able to decrypt messages with these certificates, or sign messages with them.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1084 "Nu veți mai putea cripta sau verifica mesaje semnate cu acest certificat.\n
Sigur doriți să eliminați acest certificat?"
"You will no longer be able to encrypt messages with this certificate, or verify messages signed with it.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1085 "Nu veți mai putea cripta sau verifica mesaje semnate cu aceste certificate.\n
Sigur doriți să eliminați aceste certificate?"
"You will no longer be able to encrypt messages with these certificates, or verify messages signed with them.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1086 "Certificatele emise de către această autoritate de certificare nu vor mai fi acreditate.\n
Sigur doriți să eliminați acest certificat?"
"Certificates issued by this certification authority will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1087 "Certificatele emise de către aceste autorități de certificare nu vor mai fi acreditate.\n
Sigur doriți să eliminați aceste certificate?"
"Certificates issued by these certification authorities will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"