Dump of STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)

STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)
Compare with English (United States) >>
1040 "OID introdus există deja."
1041 "Selectare depozit de certificate"
1042 "Selectați un depozit de certificate."
1043 "Asistent de importare a certificatelor"
1044 "Fișierul conține obiecte care nu respectă criteriile date. Selectați alt fișier."
1045 "Importare fișier"
1046 "Specificați fișierul pe care doriți să-l importați."
1047 "Depozit de certificate"
1048 "Depozitele de certificate sunt colecții de certificate, liste de certificate revocate și liste de certificate acreditate."
1049 "Certificat X.509 (*.cer; *.crt)"
1050 "Schimb de informații personale (*.pfx; *.p12)"
1051 "Listă de certificate revocate (*.crl)"
1052 "Listă de certificate acreditate (*.stl)"
1053 "Depozit Microsoft înseriat de certificate (*.sst)"
1054 "Mesaje CMS/PKCS #7 (*.spc; *.p7b)"
1055 "Toate fișierele (*.*)"