Dump of DIALOG #112

DIALOG #112
id Romanian (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 248, 176 DIALOG 0, 0, 248, 176
STYLE 0x80c00040 STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Opțiuni avansate" CAPTION "Advanced Options"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Rolul certificatului", 65535, 128, 0x50000007, 7, 7, 234, 141, 0x0     CONTROL "Certificate purpose", 65535, 128, 0x50000007, 7, 7, 234, 141, 0x0
    CONTROL "Selectați unul sau mai multe roluri care să fie afișate când se selectează Roluri avansate.", 65535, 130, 0x50020000, 14, 18, 220, 16, 0x0     CONTROL "Select one or more purposes to be listed when Advanced Purposes is selected.", 65535, 130, 0x50020000, 14, 18, 220, 16, 0x0
    CONTROL "Rolurile &certificatului:", 65535, 130, 0x50030000, 14, 41, 90, 12, 0x0     CONTROL "&Certificate purposes:", 65535, 130, 0x50030000, 14, 41, 90, 12, 0x0
    CONTROL "", 2405, "SysListView32", 0x50814005, 14, 51, 220, 90, 0x0     CONTROL "", 2405, "SysListView32", 0x50814005, 14, 51, 220, 90, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010001, 132, 155, 51, 14, 0x0     CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010001, 132, 155, 51, 14, 0x0
    CONTROL "Renunță", 2, 128, 0x50010000, 190, 155, 51, 14, 0x0     CONTROL "Cancel", 2, 128, 0x50010000, 190, 155, 51, 14, 0x0