Dump of DIALOG #105

DIALOG #105
id Romanian (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 200, 68 DIALOG 0, 0, 200, 68
STYLE 0x80c00040 STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Adăugare rol" CAPTION "Add Purpose"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Adăugați identificatorul de obiect (OID) pentru rolul de certificat pe care doriți să-l adăugați:", 65535, 130, 0x50020000, 6, 6, 190, 28, 0x0     CONTROL "Add the object identifier (OID) for the certificate purpose you wish to add:", 65535, 130, 0x50020000, 6, 6, 190, 28, 0x0
    CONTROL "", 2500, 129, 0x50a10044, 6, 28, 190, 14, 0x0     CONTROL "", 2500, 129, 0x50a10044, 6, 28, 190, 14, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010000, 33, 48, 60, 14, 0x0     CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010000, 33, 48, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Renunță", 2, 128, 0x50010000, 100, 48, 60, 14, 0x0     CONTROL "Cancel", 2, 128, 0x50010000, 100, 48, 60, 14, 0x0