Dump of STRINGTABLE #20 (strings 304..319)

STRINGTABLE #20 (strings 304..319)
Compare with English (United States) >>
304 "Cu tasta Caps Lock activată este foarte probabil că veți introduce parola greșit.\n
\n
Înainte de a introduce parola apăsați tasta Caps Lock pentru a dezactiva\n
scrierea cu majuscule."
305 "Tasta Caps Lock este activată"
306 empty
307 empty
308 empty
309 empty
310 empty
311 empty
312 empty
313 empty
314 empty
315 empty
316 empty
317 empty
318 empty
319 empty