Dump of STRINGTABLE #8 (strings 112..127)

STRINGTABLE #8 (strings 112..127)
Compare with English (United States) >>
112 empty
113 empty
114 "Fișierul nu a fost găsit"
115 "Verificați vă rog că numele de fișier este corect"
116 "Fișierul nu există.\n
Doriți să creați acest fișier?"
117 empty
118 empty
119 "Fișierul există deja.\n
Doriți să îl înlocuiți?"
120 "Caracter(e) invalid(e) în cale"
121 "Numele de fișier nu poate conține caracterele următoare:\n
/ : < > |"
122 "Calea nu există"
123 "Fișierul nu există"
124 "Selecția conține un obiect ce nu este un dosar"
125 empty
126 empty
127 empty