Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
Compare with English (United States) >>
1104 "Înregistrare necitibilă"
1105 "Această valoare nu este inclusă în intervalul de tipărire.\n
Introduceți vă rog un număr între %1!d! și %2!d!."
1106 "Numărul 'de la' nu poate fi mai mare decât numărul 'la'."
1107 "Marginile se suprapun sau sunt în afara hârtiei.\n
Introduceți vă rog din nou marginile."
1108 "Numărul de copii nu poate fi nul."
1109 "Imprimanta nu suportă un număr așa de mare de copii.\n
Introduceți vă rog un număr între 1 și %d."
1110 "S-a produs o eroare la tipărire."
1111 "Imprimanta implicită n-a fost definită."
1112 "Nu pot găsi imprimanta."
1113 "Memorie insuficientă."
1114 "S-a produs o eroare."
1115 "Driver de imprimantă necunoscut."
1116 empty
1117 empty
1118 empty
1119 empty