Dump of STRINGTABLE #8 (strings 112..127)

STRINGTABLE #8 (strings 112..127)
Compare with English (United States) >>
112 "J"
113 "N"
114 "A"
115 "F"
116 "K"
117 "XCOPY - Kopierer filer eller katalogtre til en målplassering.\n
\n
Syntaks:\n
XCOPY kilde [mål] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n
\t [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n
\n
Hvor:\n
\n
[/I] Anta at målet er en katalog hvis målet ikke finnes og to eller\n
\tflere filer blir kopiert.\n
[/S] Kopier kataloger og underkataloger.\n
[/E] Kopier kataloger og underkataloger, ta med tomme kataloger.\n
[/Q] Stille modus: ikke vis filnavn under kopiering.\n
[/F] Vis hele kilde- og målnavn under kopiering.\n
[/L] Simuler operasjonen; vis bare hva som ville blitt kopiert.\n
[/W] Spør for kopieringen starter.\n
[/T] Lag tom katalogstruktur; ikke kopier filer.\n
[/Y] Ikke spør når filer skal overskrives.\n
[/-Y] Spør før filer skal overskrives.\n
[/P] Spør for hver kildefil som skal kopieres.\n
[/N] Kopier med korte filnavn (8.3 tegn).\n
[/U] Bare kopier filer som allerede finnes i målet.\n
[/R] Skriv over filer som er skrivebeskyttet.\n
[/H] Kopier skjulte filer og systemfiler\n
[/C] Fortsett selv om det oppstår feil under kopieringen.\n
[/A] Bare kopier filer som er markert som arkiv.\n
[/M] Bare kopier filer som er markert som arkiv; fjern denne\n
\tmerkingen etterpå.\n
[/K] Kopier filegenskaper; uten denne blir ikke egenskapene preservert.\n
[/D | /D:m-d-å] Kopier nye filer eller de som er endret etter\n
\t\tden oppgitte datoen. Hvis ingen dato oppgis kopieres det bare hvis\n
\t\tmålet er eldre enn kilden.\n
\n"
118 empty
119 empty
120 empty
121 empty
122 empty
123 empty
124 empty
125 empty
126 empty
127 empty