Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Ugyldig antall parametere; bruk 'xcopy /?' for hjelp\n"
102 "Ugyldig parameter "%1"; bruk 'xcopy /?' for hjelp\n"
103 "Trykk <Enter> for å starte kopieringen\n"
104 "%1!d! fil(er) ville blitt kopiert\n"
105 "%1!d! fil(er) ble kopiert\n"
106 "Er %1 et filnavn eller katalog\n
i målet?\n
(F - Fil, K - Katalog)\n"
107 "%1? (Ja|Nei)\n"
108 "Skrive over %1? (Ja|Nei|Alle)\n"
109 "Klarte ikke kopiere %1 til %2; feilet med r/c %3!d!\n"
110 "Klarte ikke åpne %1\n"
111 "Klarte ikke lese %1\n"