Dump of DIALOG #101

DIALOG #101
<< Hide compare with English (United States)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
DIALOGEX 100, 100, 400, 340, 0 DIALOGEX 100, 100, 400, 340, 0
STYLE 0x90cf0048 STYLE 0x90cf0048
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Detaljer for programfeil" CAPTION "Program Error Details"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
    CONTROL "", 103, 129, 0x50b10804, 4, 4, 392, 272, 0x10000     CONTROL "", 103, 129, 0x50b10804, 4, 4, 392, 272, 0x10000
    CONTROL "Hvis dette problemet ikke oppstår i Windows og ikke har blitt rapportert ennå, så kan du lagre detaljert informasjon til en fil ved å trykke på "Lagre som"-knappen. Deretter kan du <a href="https://wiki.winehq.org/Bugs">opprette en feilrapport</a> og legge ved loggfilen.", 102, "SysLink", 0x50000000, 6, 285, 388, 32, 0x0     CONTROL "If this problem is not present under Windows and has not been reported yet, you can save the detailed information to a file using the "Save As" button, then <a href="https://wiki.winehq.org/Bugs">file a bug report</a> and attach that file to the report.", 102, "SysLink", 0x50000000, 6, 285, 388, 32, 0x0
    CONTROL "Lukk", 1, 128, 0x50010001, 326, 320, 70, 16, 0x0     CONTROL "Close", 1, 128, 0x50010001, 326, 320, 70, 16, 0x0
    CONTROL "Lagre &som...", 202, 128, 0x50010000, 252, 320, 70, 16, 0x0     CONTROL "&Save As...", 202, 128, 0x50010000, 252, 320, 70, 16, 0x0