Dump of STRINGTABLE #526 (strings 8400..8415)

STRINGTABLE #526 (strings 8400..8415)
Compare with English (United States) >>
8400 "Kontrollerbakgrunn"
8401 "Kontrollertekst"
8402 "Skrivebord"
8403 "Menybakgrunn"
8404 "Menytekst"
8405 "Rullefelt"
8406 "Bakgrunn for merking"
8407 "Merket tekst"
8408 "Bakgrunn for verktøytips"
8409 "Tekst i verktøytips"
8410 "Vindusbakgrunn"
8411 "Vindusteksts"
8412 "Aktiv tittellinje"
8413 "Aktiv titteltekst"
8414 "Inaktiv tittellinje"
8415 "Inaktiv titteltekst"