Dump of STRINGTABLE #514 (strings 8208..8223)

STRINGTABLE #514 (strings 8208..8223)
Compare with English (United States) >>
8208 "Bokstav"
8209 "Målmappe"
8210 "Du har ikke en C-stasjon. Det er ikke så bra.\n
\n
Husk å trykke Legg til i stasjonsfanen for å lage en!\n"
8211 empty
8212 empty
8213 empty
8214 empty
8215 empty
8216 empty
8217 empty
8218 empty
8219 empty
8220 empty
8221 empty
8222 empty
8223 empty