Dump of STRINGTABLE #513 (strings 8192..8207)

STRINGTABLE #513 (strings 8192..8207)
Compare with English (United States) >>
8192 empty
8193 empty
8194 empty
8195 empty
8196 empty
8197 empty
8198 empty
8199 empty
8200 "Finn automatisk"
8201 "Lokal harddisk"
8202 "Nettverksressurs"
8203 "Diskett"
8204 "CD-ROM"
8205 "Du kan ikke legge til flere stasjoner.\n
\n
Hver stasjon må ha en bokstav fra A til Z, så 26 stasjoner er det meste."
8206 "Systemstasjon"
8207 "Vil du virkelig fjerne stasjon C?\n
\n
De fleste Windows-programmer forventer at C finnes, og lager bråk hvis den ikke er der. Husk å lage den på nytt hvis du fortsetter!"