Dump of STRINGTABLE #502 (strings 8016..8031)

STRINGTABLE #502 (strings 8016..8031)
Compare with English (United States) >>
8016 "slått av"
8017 "Globale innstillinger"
8018 "Wine-programmer (*.exe; *.exe.so)"
8019 "Bruk globale innstillinger"
8020 "Velg en programfil"
8021 empty
8022 empty
8023 empty
8024 empty
8025 empty
8026 empty
8027 empty
8028 empty
8029 empty
8030 empty
8031 empty