Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 empty
2 "Programmer"
3 "Biblioteker"
4 "Stasjoner"
5 "Velg Unix-målkatalogen."
6 "Avansert &visning"
7 "Enkel &visning"
8 "(Intet tema)"
9 "Grafikk"
10 "Skrivebordsintegrering"
11 "Lyd"
12 "Om"
13 "Oppsett av Wine"
14 "Temafiler (*.msstyles; *.theme)"
15 "Velg en temafil"