Dump of DIALOG #112

DIALOG #112
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 220
STYLE 0x48000040
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Oppsett av stasjoner", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 195, 0x0
    CONTROL "Klarte ikke koble til monteringsbehandleren; stasjonsoppsettet kan derfor ikke redigeres.", 1041, 130, 0x50020000, 15, 30, 190, 76, 0x0
    CONTROL "", 1042, "SysListView32", 0x50810905, 15, 18, 232, 76, 0x0
    CONTROL "&Legg til...", 1043, 128, 0x50010000, 15, 98, 53, 14, 0x0
    CONTROL "&Fjern", 1044, 128, 0x50010000, 72, 98, 53, 14, 0x0
    CONTROL "&Sti:", 1063, 130, 0x50020000, 15, 123, 42, 9, 0x0
    CONTROL "", 1061, 129, 0x50810080, 59, 120, 122, 13, 0x0
    CONTROL "&Bla...", 1067, 128, 0x50010000, 186, 120, 60, 13, 0x0
    CONTROL "&Type:", 1077, 130, 0x50020000, 15, 138, 42, 10, 0x0
    CONTROL "", 1065, 133, 0x50210003, 59, 135, 77, 60, 0x0
    CONTROL "Avansert &visning", 1076, 128, 0x50010000, 146, 135, 100, 13, 0x0
    CONTROL "En&het:", 1068, 130, 0x50020000, 15, 153, 42, 9, 0x0
    CONTROL "", 1066, 129, 0x50810080, 59, 150, 122, 13, 0x0
    CONTROL "&Bla...", 1070, 128, 0x50010000, 186, 150, 60, 13, 0x0
    CONTROL "Vo&lumnavn:", 1073, 130, 0x50020000, 15, 168, 42, 12, 0x0
    CONTROL "", 1060, 129, 0x50810080, 59, 165, 78, 13, 0x0
    CONTROL "S&erienummer:", 1072, 130, 0x50020000, 15, 183, 42, 12, 0x0
    CONTROL "", 1062, 129, 0x50810080, 59, 180, 78, 13, 0x0
    CONTROL "Vi&s .-filer", 1080, 128, 0x50010003, 8, 205, 230, 8, 0x0