Dump of DIALOG #111

DIALOG #111
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 220
STYLE 0x48000040
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "DLL-overstyring", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 210, 0x0
    CONTROL "Dynamisk koblede biblioteker kan oppgis individuelt til å være enten innebygget (fra Wine) eller innfødt (tatt fra Windows eller gitt av et program).", 65535, 130, 0x50020000, 16, 16, 228, 32, 0x0
    CONTROL "&Ny overstyring for bibliotek:", 65535, 130, 0x50020000, 16, 58, 220, 8, 0x0
    CONTROL "", 8004, 133, 0x50214102, 16, 68, 140, 60, 0x0
    CONTROL "&Legg til", 8001, 128, 0x50010000, 164, 68, 82, 13, 0x0
    CONTROL "Gjeldende &overstyringer:", 65535, 130, 0x50020000, 16, 86, 100, 8, 0x0
    CONTROL "", 1034, 131, 0x50a10001, 16, 96, 140, 112, 0x0
    CONTROL "R&ediger...", 8002, 128, 0x50010000, 164, 96, 82, 14, 0x0
    CONTROL "&Fjern", 8003, 128, 0x50010000, 164, 114, 82, 14, 0x0