Dump of DIALOG #107

DIALOG #107
Compare with English (United States) >>
DIALOGEX 0, 0, 260, 220, 0
STYLE 0x40000040
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
    CONTROL "", 8434, 130, 0x5000000d, 0, 0, 260, 140, 0x0
    CONTROL "Wine", 8436, 130, 0x50020000, 105, 30, 55, 30, 0x0
    CONTROL "", 8435, 130, 0x50020000, 160, 43, 140, 8, 0x0
    CONTROL "<a href="https://www.winehq.org">https://www.winehq.org</a>", 8437, "SysLink", 0x50000001, 105, 53, 106, 8, 0x0
    CONTROL "Dette programmet er fri programvare; det kan redistribueres i henhold til vilkårene i GNU Lesser General Public License utgitt av Free Software Foundation, enten versjon 2.1 av denne Lisensen, eller (hvis du ønsker det) en nyere versjon.", 8438, 130, 0x50020000, 105, 64, 145, 66, 0x0
    CONTROL "Brukerinformasjon for Windows", 4294967295, 128, 0x50000007, 15, 155, 230, 55, 0x0
    CONTROL "&Eier:", 4294967295, 130, 0x50020000, 22, 171, 40, 20, 0x0
    CONTROL "", 8432, 129, 0x50810080, 75, 171, 160, 13, 0x0
    CONTROL "Organi&sasjon:", 4294967295, 130, 0x50020000, 22, 185, 50, 20, 0x0
    CONTROL "", 8433, 129, 0x50810080, 75, 185, 160, 13, 0x0