Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
Compare with English (United States) >>
1008 "regsvr32: Vellykket avregistrering av DLL %1\n"
1009 "regsvr32: Kan ikke installere DLL %1\n"
1010 "regsvr32: Vellykket installasjon av DLL %1\n"
1011 "regsvr32: Kan ikke avinstallere DLL %1\n"
1012 "regsvr32: Vellykket avinstallasjon av DLL %1\n"
1013 empty
1014 empty
1015 empty
1016 empty
1017 empty
1018 empty
1019 empty
1020 empty
1021 empty
1022 empty
1023 empty