Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
Compare with English (United States) >>
992 empty
993 empty
994 empty
995 empty
996 empty
997 empty
998 empty
999 empty
1000 "Wine DLL Registreringsverktøy\n
\n
Tilbyr DLL registreringstjenester.\n
\n"
1001 "Bruk:\n
regsvr32 [/u] [/s] [/n] [/i[:cmdline]] DllNavn\n
\n
Alternativer:\n
[/u] Avregistrer en tjener.\n
[/s] Stille modus (ingen beskjeder vil bli vist).\n
[/i] Kjør DllInstall, alternativt med [cmdline].\n
\tNår brukt med [/u], vil DllInstall kjøre i avinstalleringsmodus.\n
[/n] Ikke kjør DllRegisterServer. Dette alternativet må brukes sammen med [/i].\n
\n"
1002 "regsvr32: Ugyldig eller ukjent bryter [%1]\n
\n"
1003 "regsvr32: Klarte ikke åpne DLL %1\n"
1004 "regsvr32: '%1!S!' ikke implementert i DLL %2\n"
1005 "regsvr32: Kan ikke registrere DLL %1\n"
1006 "regsvr32: Vellykket registrering av DLL %1\n"
1007 "regsvr32: Kan ikke avregistrere DLL %1\n"