Dump of STRINGTABLE #2069 (strings 33088..33103)

STRINGTABLE #2069 (strings 33088..33103)
Compare with English (United States) >>
33088 empty
33089 empty
33090 empty
33091 empty
33092 empty
33093 empty
33094 empty
33095 empty
33096 empty
33097 empty
33098 empty
33099 empty
33100 "Legger til en ny flerstrengverdi"
33101 "Eksporterer den valgte greinen av registeret til en tekstfil"
33102 "Legger til en ny utvidbar strengverdi"
33103 "Bekreft sletting av nøkkel"