Dump of STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)

STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)
Compare with English (United States) >>
32784 "Endrer verdiens data"
32785 "Legger til en ny nøkkel"
32786 "Legger til en ny strengverdi"
32787 "Legger til en ny binærverdis"
32788 "Legger til en ny 32-bit verdi"
32789 "Importerer en tekstfil inn i registeret"
32790 "Eksporterer hele eller deler av registeret til en tekstfil"
32791 empty
32792 empty
32793 "Skriver ut hele eller deler av registeret"
32794 "Åpner register-redigeringshjelp"
32795 "Viser programinformasjon, versjonnummer og opphavsrett"
32796 empty
32797 empty
32798 empty
32799 empty