Dump of STRINGTABLE #2049 (strings 32768..32783)

STRINGTABLE #2049 (strings 32768..32783)
Compare with English (United States) >>
32768 empty
32769 empty
32770 "Avslutter Registerredigering"
32771 empty
32772 "Legger nøkler til i favorittlisten"
32773 "Fjerner nøkler fra favorittlisten"
32774 "Viser eller skjuler statuslinjen"
32775 "Endrer posisjonen til delingslinjen mellom to ruter"
32776 "Oppdaterer vinduet"
32777 empty
32778 "Sletter utvalget"
32779 "Gir nytt navn til utvalget"
32780 empty
32781 "Kopierer navnet på den valgte nøkkelen til utklippstavlen"
32782 "Finner en tekststreng i en nøkkel, verdi eller data"
32783 "Finner neste treff til teksten spesifisert i forrige søk"