Dump of STRINGTABLE #188 (strings 2992..3007)

STRINGTABLE #188 (strings 2992..3007)
Compare with English (United States) >>
2992 empty
2993 empty
2994 empty
2995 empty
2996 empty
2997 empty
2998 empty
2999 empty
3000 empty
3001 "Bruk:\n
regedit [alternativer] [filnavn] [reg_key]\n
\n
Alternativer:\n
[Ingen alt.] Kjør den grafiske versjonen av dette programmet.\n
/L:system.dat Plasseringen til system.dat filen som skal modifiseres.\n
Kompatibel med hvilken som helst annen bryter. Ignorert.\n
/R:user.dat Plasseringen til user.dat filen som skal modifiseres.\n
Kompatibel med hvilken som helst annen bryter. Ignorert.\n
/C Importér innholdet av en registerfil.\n
/D Slett en spesifikk registernøkkel.\n
/E Eksportér innholdet av en spesifikk registernøkkel til en fil.\n
Hvis ingen nøkkel er spesifisert, er hele registeret eksportert.\n
/S Stille modus. Ingen beskjeder vil bli vist.\n
/V Kjør GUI'et i avansert modus. Ignorert.\n
/? Vis denne informasjonen og avslutt.\n
[filnavn] Plasseringen til filen som inneholder registerinformasjonen som\n
skal importeres. Når brukt med [/E], spesifiserer dette\n
alternativet plasseringen hvor registerinformasjonen vil\n
bli eksportert.\n
[reg_key] Registernøkkelen som skal modifiseres.\n
\n
Brukseksempler:\n
regedit "import.reg"\n
regedit /E "export.reg" "HKEY_CURRENT_USER\Console"\n
regedit /D "HKEY_LOCAL_MACHINE\Key\Path"\n"
3002 "regedit: Ugyldig eller ukjent bryter [%1]\n"
3003 "Skriv "regedit /?" for hjelp.\n"
3004 "regedit: Intet filnavn ble oppgitt.\n"
3005 "regedit: Ingen registernøkkel ble oppgitt for fjerning.\n"
3006 "regedit: Filen "%1" ble ikke funnet.\n"
3007 "regedit: Kan ikke åpne filen "%1".\n"