Dump of STRINGTABLE #127 (strings 2016..2031)

STRINGTABLE #127 (strings 2016..2031)
Compare with English (United States) >>
2016 "Kan ikke gi nytt navn til den valgte registernøkkelen."
2017 "Kan ikke gi nytt navn til den valgte registerverdien."
2018 "Nøklene og verdiene i %1 ble vellykket lagt til registeret."
2019 "Kan ikke importere %1. Den spesifiserte filen er ikke en gyldig registerfil."
2020 empty
2021 empty
2022 empty
2023 empty
2024 empty
2025 empty
2026 empty
2027 empty
2028 empty
2029 empty
2030 empty
2031 empty