Dump of STRINGTABLE #126 (strings 2000..2015)

STRINGTABLE #126 (strings 2000..2015)
Compare with English (United States) >>
2000 empty
2001 empty
2002 empty
2003 empty
2004 empty
2005 empty
2006 empty
2007 empty
2008 empty
2009 empty
2010 "Kan ikke modifisere den valgte registerverdien."
2011 "Kan ikke opprette en ny registernøkkel."
2012 "Kan ikke opprette en ny registerverdi."
2013 "Kan ikke gi nytt navn til nøkkel "%1".\n
Det spesifiserte nøkkelnavnet finnes allerede."
2014 "Kan ikke gi nytt navn til verdien "%1".\n
Det spesifiserte verdinavnet finnes allerede."
2015 "Kan ikke slette den valgte registernøkkelen."