Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 "Inneholder kommandoer for å arbeide med hele registeret"
1 "Inneholder kommandoer for å redigere verdier og nøkler"
2 "Inneholder kommandoer for å tilpasse registervinduet"
3 "Inneholder kommandoer for å få tilgang til nøkler som brukes ofte"
4 "Inneholder kommandoer for å vise hjelp og informasjon om Registerredigering"
5 "Inneholder kommandoer for å opprette nye nøkler eller verdier"
6 empty
7 empty
8 empty
9 empty
10 empty
11 empty
12 empty
13 empty
14 empty
15 empty