Dump of MENU #130

MENU #130
Compare with English (United States) >>
0 "&Register"
32789 "&Importer registerfil..."
32790 "&Eksporter registerfil..."
0 SEPARATOR
32793 "&Skriv ut...\tCtrl+P"
0 SEPARATOR
32770 "&Avslutt"
0 "R&ediger"
0 "&Ny"
32785 "Nø&kkel"
0 SEPARATOR
32786 "&Strengverdi"
32787 "&Binærverdi"
32788 "&DWORD-verdi"
33100 "&Flerstrengverdi"
33102 "Utvidbar str&engverdi"
0 SEPARATOR
32778 "&Slett\tDel"
32779 "&Gi nytt navn\tF2"
0 SEPARATOR
32781 "&Kopier nøkkelnavn"
0 SEPARATOR
32782 "&Søk etter...\tCtrl+F"
32783 "Finn &neste\tF3"
0 "&Vis"
32774 "&Statuslinje"
0 SEPARATOR
32775 "De&l"
0 SEPARATOR
32776 "Oppdate&r\tF5"
0 "&Favoritter"
32772 "Legg til i f&avoritter..."
32773 "Fje&rn favoritt..."
0 "&Hjelp"
32794 "&Innhold\tF1"
32795 "&Om Registerredigering"