Dump of STRINGTABLE #8 (strings 112..127)

STRINGTABLE #8 (strings 112..127)
Compare with English (United States) >>
112 "Opprett en instans av det valgte objektet på en bestemt maskin"
113 "Slipp valgte objektinstans"
114 "Kopier det valgte elementets GUID til utklippstavlen"
115 empty
116 "Åpne viseren for det valgte elementet"
117 empty
118 empty
119 empty
120 "Bytt mellom ekspert- og nybegynnermodus"
121 "Slå av/på visningen av komponentkategorier som ikke er ment å vises"
122 "Slå verktøylinjen av/på"
123 "Vis eller skjul statuslinjen"
124 "Oppdater alle lister"
125 "Vis programinformasjon, versjonnummer og opphavsrett"
126 empty
127 empty