Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 "Bind til fil via File Moniker"
101 "Åpne en TypeLib-fil og vis innholdet"
102 "Endre innstillinger for distribuert COM for hele maskinen"
103 "Kjør Wine registerredigering"
104 "Avslutt programmet. Det spør om å lagre endringer"
105 empty
106 empty
107 empty
108 empty
109 empty
110 empty
111 "Opprett en instans av det valgte objektet"