Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
<< Hide compare with English (United States)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
96 empty empty
97 empty empty
98 empty empty
99 empty empty
100 "Bind til fil via File Moniker" "Bind to file via a File Moniker"
101 "Åpne en TypeLib-fil og vis innholdet" "Open a TypeLib file and view the contents"
102 "Endre innstillinger for distribuert COM for hele maskinen" "Change machine wide Distributed COM settings"
103 "Kjør Wine registerredigering" "Run the Wine registry editor"
104 "Avslutt programmet. Det spør om å lagre endringer" "Quit the application. Prompts to save changes"
105 empty empty
106 empty empty
107 empty empty
108 empty empty
109 empty empty
110 empty empty
111 "Opprett en instans av det valgte objektet" "Create an instance of the selected object"