Dump of STRINGTABLE #25 (strings 384..399)

STRINGTABLE #25 (strings 384..399)
Compare with English (United States) >>
384 "Unicode (UTF-16)"
385 "Unicode (UTF-16 big-endian)"
386 "Unicode (UTF-8)"
387 "%1\n
Denne filen inneholder Unicode-tegn som vil gå tapt hvis\n
den lagres med tegnkodingen %2.\n
Trykk Avbryt og velg et av Unicode-valgene fra listen\n
hvis du vil beholde tegnene.\n
Fortsette?"
388 empty
389 empty
390 empty
391 empty
392 empty
393 empty
394 empty
395 empty
396 empty
397 empty
398 empty
399 empty