Dump of MENU #513

MENU #513
Compare with English (United States) >>
0 "&Fil"
256 "&Ny\tCtrl+N"
257 "&Åpne...\tCtrl+O"
258 "&Lagre\tCtrl+S"
259 "L&agre som..."
0 SEPARATOR
260 "&Skriv ut...\tCtrl+P"
261 "Sideoppse&tt..."
262 "Sk&riveroppsett..."
0 SEPARATOR
264 "&Avslutt"
0 "R&ediger"
272 "&Angre\tCtrl+Z"
0 SEPARATOR
273 "Klipp u&t\tCtrl+X"
274 "&Kopier\tCtrl+C"
275 "&Lim inn\tCtrl+V"
276 "&Slett\tDel"
0 SEPARATOR
278 "Merk &alt\tCtrl+A"
279 "&Tid/Dato\tF5"
0 SEPARATOR
281 "Tekstbrytin&g"
320 "Skri&ft..."
0 "&Søk"
288 "&Søk...\tCtrl+F"
289 "&Søk etter neste\tF3"
290 "E&rstatt...\tCtrl+H"
0 "&Hjelp"
304 "&Innhold\tF1"
308 "&Om Notepad"