Dump of STRINGTABLE #6 (strings 80..95)

STRINGTABLE #6 (strings 80..95)
<< Hide compare with English (United States)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
80 "Annen" "Other"
81 "Tjener nede" "Server Down"
82 "Lokal feil" "Local Error"
83 "Kodingsfeil" "Encoding Error"
84 "Dekodingsfeil" "Decoding Error"
85 "Tidsavbrudd" "Timeout"
86 "Ukjent autentisering" "Auth Unknown"
87 "Filterfeil" "Filter Error"
88 "Bruker avbrøt" "User Canceled"
89 "Parameterfeil" "Parameter Error"
90 "Intet minne" "No Memory"
91 "Kan ikke koble til LDAP-tjeneren" "Can't connect to the LDAP server"
92 "Operasjonen støttes ikke av denne versjonen av LDAP-protokollen" "Operation not supported by this version of the LDAP protocol"
93 "Den oppgitte kontrolleren ble ikke funnet i meldingen" "Specified control was not found in message"
94 "Ingen resultater i melding" "No result present in message"
95 "Flere resultater returnert" "More results returned"