Dump of STRINGTABLE #4 (strings 48..63)

STRINGTABLE #4 (strings 48..63)
Compare with English (United States) >>
48 "Upassende autentisering"
49 "Ugyldige kreditiver"
50 "Manglende rettigheter"
51 "Opptatt"
52 "Utilgjengelig"
53 "Uvillig til å utføre"
54 "Løkke oppdaget"
55 empty
56 empty
57 empty
58 empty
59 empty
60 "Sorteringskontroller mangler"
61 "Feil med indeksrekkevidde"
62 empty
63 empty