Dump of STRINGTABLE #5 (strings 64..79)

STRINGTABLE #5 (strings 64..79)
Compare with English (United States) >>
64 "MIDI-hodet var ikke forberedt. Bruk funksjonen Prepare for å forberede hodet og prøv deretter igjen."
65 "Kan ikke utføre denne operasjonen mens medie-data spilles. Tilbakestill enheten, eller vent til dataene er spilt av."
66 "Fant ikke et MIDI-kart. Det kan være et problem med driveren, eller filen MIDIMAP.CFG kan være korrupt eller mangler."
67 "Porten sender data til enheten. Vent til datene er ferdig sendt og prøv igen."
68 "Oppsettet for MIDI-kartleggeren refererer til en MIDI-enhet som ikke er installert på systemet."
69 "Det gjeldende MIDI-oppsettet er skadet. Kopier den opprinnelige MIDIMAP.CFG-filen til Windows' system-katalog og prøv igjen."
70 empty
71 empty
72 empty
73 empty
74 empty
75 empty
76 empty
77 empty
78 empty
79 empty