Dump of STRINGTABLE #3 (strings 32..47)

STRINGTABLE #3 (strings 32..47)
Compare with English (United States) >>
32 "Det oppgitte formatet støttes ikke eller kan ikke oversettes. Bruk funksjonen 'Capabilities' for å se de støttede formaten."
33 "Kan ikke utføre denne operasjonen mens medie-data spilles. Tilbakestill enheten, eller vent til dataene er spilt av."
34 "Digitallydhodet var ikke forberedt. Bruk funksjonen Prepare for å forberede hodet og prøv deretter igjen."
35 "Kan ikke åpne enheten uten å bruke flagget WAVE_ALLOWSYNC. Bruk flagget og prøv igjen."
36 empty
37 empty
38 empty
39 empty
40 empty
41 empty
42 empty
43 empty
44 empty
45 empty
46 empty
47 empty