Dump of STRINGTABLE #22 (strings 336..351)

STRINGTABLE #22 (strings 336..351)
Compare with English (United States) >>
336 "Tidsformatet til "song pointer" og SMPTE kan ikke brukes sammen."
337 "Den oppgitte MIDI-porten er allerede i bruk. Vent til den er ledig og prøv igjen."
338 "Den oppgitte MIDI-enheten er ikke installert på systemet. Bruk valget 'Drivere' i Kontrollpanelet for å installere en MIDI-enhet."
339 "Oppsettet for MIDI-kartleggeren refererer til en MIDI-enhet som ikke er installert på systemet."
340 "En feil oppstod med den oppgitte porten."
341 "Alle multimediatidtakere brukes av andre programmer. Avslutt ett av disse programmene og prøv igjen."
342 "Systemet har ikke spesifisert en gjeldende MIDI-port."
343 "Systemet har ikke noen installerte MIDI-enheter. Bruk valget 'Drivere' i Kontrollpanelet for å installere en MIDI-driver."
344 empty
345 empty
346 "Det er ikke noe visningsvindu."
347 "Kunne ikke opprette eller bruke vindu."
348 "Kunne ikke lese den oppgitte filen. Kontroller at filen fortsatt finnes, og kontroller forbindelsen til disken eller nettverket."
349 "Kunne ikke skrive til den oppgitte filen. Kontroller at du har nok ledig diskplass, og at du fortsatt er tilkoblet nettverket."
350 empty
351 empty