Dump of STRINGTABLE #21 (strings 320..335)

STRINGTABLE #21 (strings 320..335)
Compare with English (United States) >>
320 "Alle digitallydenheten som kan spille av filer i det gjeldende formatet er opptatt. Vent til en digitallydenhet er ledig og prøv igjen."
321 "Kunne ikke sette den gjeldende digitallydenheten til avspilling fordi den er i bruk. Vent til enheten er ledig og prøv igjen."
322 "Alle digitallydenheter som kan ta opp filer i det gjeldende formatet er opptatt. Vent til en digitallydenhet er ledig og prøv igjen."
323 "Kunne ikke sette den gjeldende digitallydenheten til opptak fordi den er i bruk. Vent til enheten er ledig og prøv igjen."
324 "Enhver kompatibel enhet for digitallydavspilling kan brukes."
325 "Enhver kompatibel lydopptakenhet kan brukes."
326 "Ingen digitallydenhet som kan spille av filer i det gjeldende formatet er installert. Bruk valget 'Drivere' for å installere digitallydenheten."
327 "Enheten du prøver å spille av på gjenkjenner ikke det gjeldende filformatet."
328 "Ingen digitallydenhet som kan ta opp filer i det gjeldende formatet er installert. Bruk 'Drivere'-valget for å installere digitallydenheten."
329 "Enheten du prøver å ta opp fra gjenkjenner ikke det gjeldende filformatet."
330 empty
331 empty
332 empty
333 empty
334 empty
335 empty