Dump of STRINGTABLE #20 (strings 304..319)

STRINGTABLE #20 (strings 304..319)
Compare with English (United States) >>
304 "Filnavnet er ugyldig. Kontroller at filnavnet ikke er lengre enn 8 tegn, etterfulgt av et punktum og et etternavn."
305 "Kan ikke oppgi ekstra tegn etter en streng omsluttet av doble anførselstegn."
306 "Den oppgitte enheten er ikke installert på systemet. Bruk valget 'Drivere' i Kontrollpanel for å installere enheten."
307 "Fikk ikke tilgang til den oppgitte filen eller MCI-enheten. Prøv å endre kataloger eller starte maskinen på nytt."
308 "Fikk ikke tilgang til den oppgitte filen eller MCI-enheten fordi programmet ikke kan endre arbeidskatalog."
309 "Fikk ikke tilgang til den oppgitte filen eller MCI-enheten fordi programmet ikke kan endre arbeidsstasjon."
310 "Oppgi en enhet eller drivernavn som er mindre enn 79 tegn."
311 "Oppgi en enhet eller drivernavn som er mindre enn 69 tegn."
312 "Den oppgitte kommandoen trenger en heltall-parameter. Oppgi en."
313 empty
314 empty
315 empty
316 empty
317 empty
318 empty
319 empty