Dump of STRINGTABLE #19 (strings 288..303)

STRINGTABLE #19 (strings 288..303)
Compare with English (United States) >>
288 "Den oppgitte enheten er iferd med å avsluttes. Vent et par sekunder og prøv igjen."
289 "Det oppgitte aliaset brukes allerede i dette programmet. Bruk et unikt alias."
290 "Den oppgitte parameteren er ugyldig for denne kommandoen."
291 "Enhetsdriveren er allerede i bruk. Bruk parameteren 'shareable' for hver 'open'-kommando for å dele den."
292 "Den oppgitte kommandoen krever et alias, en fil, driver eller et enhetsnavn."
293 "Den oppgitte verdien for tidsformatet er ugyldig. Se i MCI-dokumentasjonen for gyldige formater."
294 "Et dobbelt hermetegn for lukking mangler fra parameterverdien. Oppgi et."
295 "En parameter eller verdi ble oppgitt to ganger. Oppgi det kun én gang."
296 "Den oppgitte filen kan ikke spilles av på den oppgitte MCI-enheten. Filen er kanskje korrupt, eller i feil format."
297 "En nullparamterblokk ble gitt til MCI."
298 "Kan ikke lagre en fil uten navn. Oppgi et filnavn."
299 "Du må oppgi et alias når du bruker parameteren 'new'."
300 "Kan ikke bruke flagget 'notify' med automatisk åpnete enheter."
301 "Kan ikke bruke et filnavn med den oppgitte enheten."
302 "Kunne ikke utføre kommandoen i den oppgitte rekkefølgen. Ordne rekkefølgden og prøv igjen."
303 "Kunne ikke utføre den oppgitte kommandoen på en automatisk åpnet enhet. Vent til enheten er lukket og prøv igjen."