Dump of STRINGTABLE #18 (strings 272..287)

STRINGTABLE #18 (strings 272..287)
Compare with English (United States) >>
272 "Det er et problem med enhetsdriveren. Kontakt produsenten for å få en ny driver."
273 "Den oppgitte kommandoen krever en parameter. Oppgi en."
274 "MCI-enheten som brukes støtter ikke den oppgitte kommandoen."
275 "Kan ikke finne den oppgitte filen. Kontroller at stien og filnavnet er riktig."
276 "Enhetsdriveren er ikke klar."
277 "Et problem oppstod under initialiseringen av MCi. Prøv å starte Windows på nytt."
278 "Det er et problem med enhetsdriveren. Driveren har avsluttet, får ikke tilgang til feil."
279 "Kan ikke bruke 'all' som enhetsnavn med den oppgitte kommandoen."
280 "Feil oppstod i mer enn én enhet. Oppgi hver kommando og enhet seperat for å finne ut hvilken enhet som forårsaket feilen."
281 "Kan ikke bestemme enhetstypen fra den oppgitte filens etternavn."
282 "Den oppgitte parameteren er utenfor rekkevidde for den oppgitte kommandoen."
283 empty
284 "De oppgitte parameterne kan ikke brukes sammen."
285 empty
286 "Kan ikke lagre den oppgitte filen. Kontroller at du har nok diskplass, og at du fortsatt er tilkoblet nettverket."
287 "Fant ikke den oppgitte enheten. Kontroller at den er installert og at enhetsnavnet er riktig stavet."